Skip to content Skip to footer

Avís Legal

1. Qui som

Aquesta web és propietat de:

SISTEMA BINARI CB

E-43941152

Adreça de correu electrònic: info@sistemabinari.com

La nostra adreça web és: https://www.sistemabinari.com

2. Objecte

La present pàgina web https://www.sistemabinari.com ha estat creada per a comercialitzar a través de la xarxa els productes i serveis de:

 • IMPRESSIÓ FOTOGRÀFICA
 • IMPRESSIÓ DE TELES
 • IMPRESSIÓ DE LONES
 • IMPRESSIÓ DE VINILS

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

https://www.sistemabinari.com es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3. Accés a la pàgina web

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.

https://www.sistemabinari.com es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, en cap cas https://www.sistemabinari.com es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

D’altra banda, l’accés a determinats serveis és exclusiu pels nostres clients registrats, per als quals són requisits el registre previ i l’acceptació, abans d’iniciar-se la prestació, de les condicions particulars.

4. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’usuari, el qual deurà posseir la capacitat legal per contractar i representació necessària per contractar, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, productes o serveis que
https://www.sistemabinari.com posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

5. Continguts

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’usuari per https://www.sistemabinari.com

6. Enllaços de tercers a la pàgina web de https://www.sistemabinari.com

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web haurà d’obtenir prèvia autorització de https://www.sistemabinari.com per escrit.

A més, haurà de complir les següents obligacions:

 • L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
 • Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present pàgina web.
 • El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.
 • El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de https://www.sistemabinari.com dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats.
 • L´establiment d´un hiperenllaç no implica en cap cas l´existència de relacions entre https://www.sistemabinari.com i el propietari de la pàgina web en que es pugui establir, ni l’acceptació i aprovació per part de https://www.sistemabinari.com dels seus continguts o serveis.

Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats info@sistemabinari.com.

7. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web són propietat intel·lectual de https://www.sistemabinari.com

8. Responsabilitat

L’Usuari de la web respondrà dels danys i perjudicis que https://www.sistemabinari.com pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal.

8.1. Accés a la Pàgina web

L’ICAB no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel.lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

8.2. Protecció de dades personals

https://www.sistemabinari.com garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu ala protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades o RGPD).

 • Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic.
 • La persona responsable del tractament de les dades personals recollides per https://www.sistemabinari.com és Sistema Binari Cb – E43941152. Les dades de contacte són c/ Av Marjal 15 43569 Les Cases i info@sistemabinari.com.

8.3. Qualitat del servei

https://www.sistemabinari.com no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

8.4. Continguts

https://www.sistemabinari.com es compromet a mantenir la pàgina actualitzada sense responsabilitzar-se dels possibles errors tipogràfics que puguin aparéixer.

8.5. Galetes

Consulta la política de galetes.

9. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés i ús a la pàgina web, l’usuari i https://www.sistemabinari.com en els casos que la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre’s a un fur, acorden sotmetre’s expressament als jutjats de la ciutat d’Amposta, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per formalitzar la seva compra li demanem les seves dades de caràcter personal. El responsable dels tractaments de les dades és SISTEMA BINARI CB amb domicili al AVG MARJAL 15, 43569 LES CASES D’ALCANAR (Tarragona).

Al realizar la compra consenteix cedir les seves dades a la plataforma de pagament Stripe i a l’empresa de transport ASM per tal de garantir el servei de compra-venda.

La seva informació personal serà tractada, amb mesures técniques i físiques, per tal de gestionar correctament la comanda, el seu compte d’usuari i si ens ha atorgat el seu consentiment, per enviar-li la nostra newsletter.

Ens comprometem a mantenir la vostra informació segura.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, o oposició, i ho podrà fer mitjançant comunicat per escrit a l’adreça SISTEMA BINARI CB amb domicili al AVG MARJAL 15, 43569 LES CASES D’ALCANAR (Tarragona) o al correu electrònic info@sistemabinari.com

La nostra polïtcia de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada, per això et recomanem revisar aquesta pàgina per comprobar que estàs d’acord.

Xarxes socials

Utilitzem els comptes de Facebook i Instagram per informar sobre les nostres activitats, promocions, etc i interactuar amb els nostres seguidors. Si et fas seguidor nostre, consenteixes al tractament de dades personals del teu perfil de Facebook i Instagram per a tal finalitat.

En qualsevol moment pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació o oposició mitjançant un comunicat a SISTEMA BINARI CB amb domicili al AVG MARJAL 15, 43569 LES CASES D’ALCANAR (Tarragona) o al correu electrònic info@sistemabinari.com.

ENVIAMENT I DEVOLUCIÓ

LLIURAMENT:

Les despeses de lliurament seran de 3€ per a totes aquelles compres que NO superin els 50€.

Les despeses de lliurament seran gratuïtes per totes aquelles compres superiors a 50€ o que indiquen la recollida de la comanda al local de SISTEMA BINARI CB amb domicili al AVG MARJAL 15, 43569 LES CASES D’ALCANAR (Tarragona) dintre del seu horari comercial.

El preu del producte conté el 21% d’IVA.

Termini de lliurament

 1. La botiga rep la comanda i confirma la recepció dintre d’un termini de 24h.
 2. Si fas la teva compra abans de les 13h, en dia laborable, en un termini de 24h-48h, depenen de la teva ubicació, serà entregat a la teva adreça. (de dilluns a divendres ja que els dissabtes i diumenges no consten com a laborables). Les dates amb molta càrrega de treball l’enviament pot patir un retard.

*És molt important que revisis la teva compra el més aviat possible.

DEVOLUCIÓ i DESISTIMENT del contracte:
Devolució

Un cop rebut el paquet, si no és del seu gust o es troba defectuós, SISTEMA BINARI permet el seu canvi o devolució dintre d’un termini de 15 dies naturals a partir de la seva data de recepció, sempre que, per motius de protecció de la salut o higiene, no hagin estat desprecintats, exposats a condicions inadequades, manipulats de qualsevol forma o hagin estat utilitzats.

La devolució s’haurà de fer amb l’embalatge original, amb l’etiqueta original, incloent la factura i amb el formulari de desistiment correctament omplert. Un cop rebut el producte, verificarem el seu estat i enviarem un de nou o retornarem l’import, ambdues situacions dintre d’un termini de 15 dies, sempre i quan es compleixen les garanties de no ús o desperfecte i tot sigui correcte.

L’abonament de l’import es realitzarà a través del mateix mitjà de pagament que va utilizar el client per aquell producte.

Com fer la devolució?

Tens fins a 15 dies després de rebre el producte per canviar-lo per un altre o demanar la devolució de l’import.

 1. Demana la recollida mitjançant un correu electrònic a info@sistemabinari.com. Ens posarem en contacte amb tu en 24-48h.
 2. Prepara el teu paquet, amb l’embalatge original, l’etiqueta del producte i la factura a dintre. És important que omplis el formulari de devolució indicant el motiu.
 3. El transportiste passarà pel teu domicili a recollir el paquet i es posarà en contacte amb tu si s’escau.
Desistiment del contracte

El client disposarà d’un termini de 15 dies, a comptar de la recepció dels béns contractats, per exercicir el dret de desistiment. S’haurà d’acompanyar amb la factura de compra.

El client podrà retornar qualsevol article, sempre que, per motius de protecció de la salut o higiene, no hagin estat desprecintats, exposats a condicions inadequades o manipulats de qualsevol forma. A efectes de l’exercici de desistiment, en cas de realizar la compra d’un pack, aquest haurà de tornar íntegrament, mantenint el plàstic de precinte sense cap desperfecte.

El client comunicarà a floraonline.cat dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà amb més endret, el seu desig d’exercitar el dret de desistiment.

Model de formulari:

A l’atenció de SISTEMA BIANRI CB

Per la present us comunico que desisteixo del nostre contracte de venda

 • *Número de comanda
 • *Sol.licitat en data
 • *Rebut en data
 • *Nom del consumidor
 • *Adreça del consumidor
 • *Signatura del consumidor